Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de govern

Òrgans de govern del campus: composició, funcions i reglaments de l'Equip de direcció del campus i la Comissió de Coordinació del campus