Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de govern

Equip de Direcció

L'Estatut de la URV preveu que els campus ha d'estar dirigit per un director o directora de campus, que és designat pel rector, del qual en depèn. Així mateix la Memòria de creació del campus estableix que es podran nomenar subdirector o subdirectors del campus, que dependran directament del director i que el director i subdirectors disposaran d'un equip de suport en el vessant tècnic i administratiu.

Son funcions del director del campus: