Universitat Rovira i Virgili

Secretaria suport al professorat

És la unitat encarregada de donar suport al professorat del campus amb tots els processos administratius i de gestió relacionats amb la seva docència i ensenyaments.

Exerceix de nexe entre el professorat del campus i els departaments i facultats dels ensenyaments que s'imparteixen, donant suport en les diferents gestions que afecten al PDI.

Ofereix informació administrativa i acadèmica i dóna suport als òrgans de govern del campus en els temes de la seva competència.

   Cinta Verge Lluis(ELIMINAR) Tel: 977 464 004

   Olga Alegria Latorre(ELIMINAR) Tel: 977 464 003

  • HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC
  • De dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h