Universitat Rovira i Virgili

Consergeria

La Consergeria del campus és el punt de recepció, informació i suport als actes i activitats que s'hi desenvolupin, així com de l'atenció a tots els usuaris. A més del control de tots els espais i accessos del campus i de la custòdia de les claus, aquesta unitat té encarregades altres funcions com el repartiment del correu i la paqueteria, el suport en els trasllats i moviments de materials interns del campus, la recepció i canalització de les incidències de manteniment i la garantia del bon estat i la neteja.

D'altra banda, també és el punt a què s'han d'adreçar els usuaris de l'aulari i espais comuns per fer reserves d'equipament informàtic i audiovisual.

   (ELIMINAR)Montse Anguera Altès(ELIMINAR) Tel: 977 464 000

   (ELIMINAR)Toni Tena Rodríguez(ELIMINAR) Tel: 977 464 000

   (ELIMINAR)Ramon Besolí Adell(ELIMINAR) Tel: 977 464 000

  • Campus Terres de l’Ebre

  •  Avinguda Remolins, 13 – 15
  •  43500 – Tortosa
  •  Tarragona