Universitat Rovira i Virgili

Manteniment d'instal·lacions

L'àrea de manteniment del campus Terres de l’Ebre s'encarrega de resoldre les anomalies i el mal funcionament de les instal·lacions i els serveis, així com petites reparacions d'obra civil i edificació

   (ELIMINAR)Oscar Pardo López(ELIMINAR) Tel: 977 464 002

   (ELIMINAR)Paco Grau Guardia (COMSA)(ELIMINAR) Tel: 977 464 013