Universitat Rovira i Virgili

Atenció multimèdia

El suport informàtic al campus Terres de l’Ebre es gestiona a través del Centre d'Atenció d'Usuaris (CAU). Es tracta d'un suport de primer nivell que s'encarrega de la recepció de consultes, sol·licituds o peticions d'intervenció obertes pels usuaris del campus, així com la gestió d'incidències i avaries, actualització i suport del programari estàndard.

Els agents d'atenció multimèdia de campus s'encarreguen de la canalització de les peticions o requeriments informàtics que arriben des del CAU, de la instal·lació i el manteniment de programari específic i de gestió de la URV, així com de la gestió i el manteniment de les aules de docència informatitzada i l'aula de lliure accés del CRAI i del contingut de les imatges segons els requeriments de cada centre.

D'altra banda, també s'ocupen de donar suport als actes acadèmics organitzats pel campus i a d'altres d'àmbit general de la URV o els organitzats per entitats externes.

  • On ens trobareu?

  •   2a Planta
  •   Campus Terres de l'Ebre
  •   Despatx 240
  •   C/ Remolins, 13-15