Universitat Rovira i Virgili

Jornades Educació Primària

XI Jornada d’Educació Primària Terres de l’Ebre

 Mirada Atenta a l’Educació Primària. Arts a l’Escola

20 de març de 2021

La "XI Jornada d'Educació Primària Terres de l'Ebre" vol contribuir a donar una nova mirada als projectes artístics perquè siguin claus i incideixin en la comunitat educativa per fomentar la creativitat, la flexibilitat, la capacitat d'anàlisi, el coneixement de l'entorn, l'actitud davant l'aprenentatge i perquè proporcionin diverses eines útils per revitalitzar accions educatives.
L'art és una font de coneixement que ens acosta a la nostra cultura i ens ajuda a conèixer i reconèixer el món i fixar-nos una mica més allà de l'evident.
La realització de projectes artístics fa que l'alumnat se senti escoltat i pugui mostrar qui és, què vol i què l'interessa.
L'art hauria de ser un exponent d'aprenentatge lliure, creatiu i significatiu que s'hauria de treballar amb l'alumnat d'educació primària als centres educatius.
A l'aprenentatge artístic, tal com diu Elliot Eisner, "hi pot haver més d'una resposta a una pregunta i més d'una solució a un problema".

La jornada es realitzarà en format virtual.
L’accés a la sala de videoconferència en aquest enllaç
 

 Objectius

Pujar

 Programa

09.15h. Inauguració de la jornada
09.30h.

Sra. Glòria Jové Monclús. Universitat de Lleida

Transversalitat, arts i aprenentatges en contextos educatius contemporanis

10.30h.

Dimas Fàbregas. Escola La Immaculada. Vilassar de Dalt

L'Art per aprendre

11.15h. Descans.
11.45h.

Ester Garcia, Pilar Maza, Laia Reverter. Grup de mestres de música de les terres de
l'Ebre

Contes musicals
12.30h

Jordi Príncep. Escola de Teatre i Circ d'Amposta

Sense guions ni representacions ... Què fem quan fem Teatre?
13.15h Cloenda de la jornada

Pujar

 Lloc de Realització

  • La jornada es realitzarà en format virtual.
  • L'accés a la sala de videoconferència en aquest enllaç

Pujar

 Conferència inaugural

És un fet que el mon canvia, i és un fet que en el camp de l'educació compartim la necessitat de canvi a distints nivells. Però si és així, per què costa tant aquest canvi? Per què ens costa tant que a les escoles es facin coses diferents? i si es fan, sovint queden com a "activitats puntuals" ; per què costa tant la seva continuïtat? Per què costa tant el desenvolupament de projectes educatius implicats en el territori i en la comunitat? Per què costa tant el desenvolupament de projectes significatius, connectats amb la vida i inclusius?.
Compartirem com aprendre entorn a les arts i les pràctiques artístiques contemporànies ens ajuda a esdevenir mestres reflexives, creadores, crítiques i inclusives, capaces d'educar i créixer en els contextos heterogenis i complexes que caracteritzen els centres educatius del segle XXI.
Mostrarem projectes desenvolupat en les escoles en el que les arts han esdevinguts l'eix vertebrador per la millora i la innovació al centre permeten el desenvolupament del currículum de forma tranversal.

Pujar

 Mostra d'experiències

L'art contemporani és el motor de processos d'aprenentatge curricular globalitzat que apoderen l'alumnat afavorint el treball en equip, la implicació de diferents competències, la diversificació de continguts i la personalització de l'aprenentatge.

A partir del conte "El rei del silenci i la Sylvia" entrarem en un món musical on hi apareixeran tot tipus d'activitats i conceptes.
A més a més, veurem altres propostes de contes per a diferents nivells.
Observarem com un recurs tan atractiu i motivador per als alumnes com és el conte, ens ajudarà a desenvolupar el descobriment sonor i servirà d'eix vertebrador de les sessions de música i de la vida escolar.

- S'exposaran continguts afavorint la participació activa.
- Es presentarà aquesta doble vesant de l'art dramàtic.

Pràctica a les aules i formació del professorat en els contextos educatius mitjançant:
a) Definició de conceptes bàsics de la pràctica escènica.
b) Casos d'èxit i bones pràctiques: innovació educativa
c) Orientacions per a la formació permanent dels docents.
d) Debat col·lectiu
 

Pujar

 Organitzen

Col·labora

Pujar