Universitat Rovira i Virgili

Jornades Educació Infantil

XIII Jornada d’Educació Infantil Terres de l’Ebre

 Mirada Atenta a l’educació Infantil. Arts a l’Escola

27 de febrer de 2021

La "XIII Jornada d'Educació Infantil Terres de l'Ebre" vol contribuir a donar una nova mirada als projectes artístics perquè siguin claus i incideixin en la comunitat educativa per fomentar la creativitat, la flexibilitat, la capacitat d'anàlisi, el coneixement de l'entorn, l'actitud davant l'aprenentatge i perquè proporcionin diverses eines útils per revitalitzar accions educatives.
L'art és una font de coneixement que ens acosta a la nostra cultura i ens ajuda a conèixer i reconèixer el món i fixar-nos una mica més allà de l'evident.
La realització de projectes artístics fa que l'alumnat se senti escoltat i pugui mostrar qui és, què vol i què l'interessa.
L'art hauria de ser un exponent d'aprenentatge lliure, creatiu i significatiu que s'hauria de treballar amb l'alumnat d'educació infantil als centres educatius.
A l'aprenentatge artístic, tal com diu Elliot Eisner, "hi pot haver més d'una resposta a una pregunta i més d'una solució a un problema".

La jornada es realitzarà en format virtual.
L'accés a la sala de videoconferència en aquest enllaç

 Objectius

Pujar

 Programa

09.15h. Inauguració de la jornada
09.30h.

Sra. Glòria Jové Monclús. Universitat de Lleida.

Transversalitat, arts i aprenentatges en contextos educatius contemporanis

10.30h.

Laura Casany i Dimas Fàbregas. Escola La Immaculada (Vilassar de Dalt)

La maleta d'artista.

11.15h. Descans.
11.45h.

Joan Francesc Vidal Arasa. Campus de les Terres de l'Ebre de la URV

Beceroles Sonores.

12.30h

Jordi Príncep. Escola de Teatre i Circ d'Amposta

Com, per què i per a què l'art dramàtic a l'aula d'educació infantil?

13.15h Cloenda de la jornada

Pujar

 Lloc de Realització

Pujar

 Conferència inaugural

És un fet que el mon canvia, i és un fet que en el camp de l'educació compartim la necessitat de canvi a distints nivells. Però si és així, per què costa tant aquest canvi? Per què ens costa tant que a les escoles es facin coses diferents? i si es fan, sovint queden com a "activitats puntuals" ; per què costa tant la seva continuïtat? Per què costa tant el desenvolupament de projectes educatius implicats en el territori i en la comunitat? Per què costa tant el desenvolupament de projectes significatius, connectats amb la vida i inclusius?.
Compartirem com aprendre entorn a les arts i les pràctiques artístiques contemporànies ens ajuda a esdevenir mestres reflexives, creadores, crítiques i inclusives, capaces d'educar i créixer en els contextos heterogenis i complexes que caracteritzen els centres educatius del segle XXI.
Mostrarem projectes desenvolupat en les escoles en el que les arts han esdevinguts l'eix vertebrador per la millora i la innovació al centre permeten el desenvolupament del currículum de forma tranversal.

Pujar

 Mostra d'experiències

La Maleta d'Artista és un element motivador per generar processos de descoberta a l'aula, partint d'una proposta d'art contemporani, que conviden a dialogar, fer-se preguntes, experimentar i crear.

El grup Mousiké del ICE URV al CTE impulsa a través del projecte Beceroles Sonores la difusió i ús de la Music Learning Theory en centres educatius de les Terres de l'Ebre.

Fugint de teories innatistes que condicionen l'adquisició de la competència musical a habilitats musicals heretades biològicament, Beceroles Sonores és un programa educatiu dissenyat perquè els nens desenvolupin l'audiació (la capacitat de percebre, comprendre i operar amb música a la pròpia ment) com a habilitat clau global.

El desenvolupament de l'audiació tonal i rítmica te com a finalitat democratitzar el futur accés del nen a qualsevol activitat musical donat que condiciona l'assoliment de la restat d'habilitats musicals.

Per a fer-ho, a semblança del procés de verbalització, els mestres acompanyem el nen en el seu procés maduratiu individual, bastintlos diferents ajuts durant les tres etapes que comprèn el que coneixem com audiació preparatòria (l'aculturació, la imitació i l'assimilació) fins que son competents per a l'audiació.

Principis metodològics de la pedagogia teatral al servei de la creativitat i la comunicació, vinculant-les al desenvolupament de la personalitat i la socialització de l'alumnat: Comunicació creativa.

Descobrirem eines per a potenciar la capacitat de representar simbòlicament la realitat que ens envolta fiançant el coneixement de la mateixa des de les possibilitats creatives i mitjançant un treball personalitzat i grupal: Llenguatges escènics.

L'atenció es capta i la concentració s'estrena. Per què la formació en art dramàtic ens fa millors docents?

Pujar

 Organitzen

Col·labora

Pujar