Universitat Rovira i Virgili

Jornades Educació Infantil

XV Jornada d’Educació Infantil Terres de l’Ebre

 Mirada Atenta a l’educació Infantil. Aprenentatge amb sentit

25 de febrer de 2023

L’aprenentatge amb sentit significa utilitzar els coneixements previs de l’alumnat amb la finalitat de construir un de nou. Està basat amb la premissa de que l’activació d’un coneixement previ ajuda a donar sentit amb un coneixement nou amb el que s’associa. L'aprenentatge amb sentit es potencia presentant els nous continguts de manera organitzada per poder establir connexions lògiques, utilitzant un llenguatge adient, assumint el rol del mestre/de la mestra com a mediador entre les capacitats i l’alumnat, centrant l’aprenentatge en l’alumnat i fer-lo responsable del mateix mitjançant un procés de preguntes que els motivi a investigar i descobrir, utilitzant estratègies que motivin a l’alumnat per aprendre despertant la seva curiositat i interès, fomentant l’aprenentatge en grup a través de l’intercanvi d’opinions i coneixements individuals, adaptant les tasques a les capacitats de l’alumnat i avaluant l’aprenentatge amb l’alumnat perquè siguin coneixedors dels seus punts forts i febles per accedir al coneixement i aprendre a aprendre.

 Objectius

Pujar

 Programa

09.15h. Inauguració de la jornada.
09.30h.

Sra. Elisabet Aznar. Mestra. Directora del CESIRE.
Sra. Anna Panisello. Tècnica docent del CESIRE.

"Experiències d’Aprenentatge amb Sentit: infants crítics i socialment compromesos".

10.30h.

Escola Consol Ferré (Amposta).

"Com m'imagino la gent que viu al costat de casa meva?".
11.15h. Descans.
11.45h.

Escola Sant Jordi (Vilanova i la Geltrú).

"L'hort i el galliner a infantil".

12.30h

Escola de Pràctiques (Tarragona).

"Repte a p5: Venir a l'escola en bicicleta".

13.15h Cloenda de la jornada

Pujar

 Lloc de Realització

  • Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre de la URV.
    Av. Remolins, 13-15. 43500. Tortosa

Pujar

 Inscripcions

Pujar

Conferència inaugural

El darrer informe mundial de la Comissió Internacional sobre els Futurs de l’Educació de la UNESCO, “Reimaginem junts els nostres futurs: Un nou contracte social per a l’educació” (2022), posa de manifest múltiples crisis que restringeixen els drets humans individuals i col·lectius, provocant danys en bona part de la vida a la Terra (l’augment de les desigualtats socials i econòmiques, el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, l’ús dels recursos per sobre de les possibilitats del planeta, el retrocés democràtic i l’automatització tecnològica disruptiva.


Davant d’aquesta realitat, l’informe posa de rellevància la necessitat de transformar l’educació per a transformar el món, mobilitzant els currículums “cap a aprenentatges centrats en problemas i projectes.


En aquesta conferència ens endinsarem en el marc de referència pedagògic del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i a la Recerca Educativa (CESIRE) sobre les Experiències d'Aprenentatge en Sentit, compartint algunes eines i estratègies per millorar les nostres pràctiques d'aula. Des d'una mirada activa, pràctica i reflexiva descobrirem com les experiències d'aprenentatge significatives, profundes i en sentit són clau per tal de posicionar l'alumnat com a agent protagonista de la seva història de vida, compromès en transformar el món que l'envolta.

Pujar

 Mostra d'experiències

- Analitzar la pròpia família i les circumstàncies que la generen.

  • Reconèixer el seu nucli familiar fins al segon grau de consanguinitat
  • Identificar les circumstàncies que generen la seva estructura familiar.

- Conèixer tipologies familiars des del respecte cap a una normalització de totes i cadascuna d'elles.

  • Conèixer diferents tipologies familiars.
  • Interessar-se, des del respecte, per les diferents  famílies que pugui conèixer.

- Reflexionar a través d’experiències properes i contes sobre la diversitat en la tipologia familiar.
   L’alumnat ha de ser capaç de:

  • Interessar-se per contes i altres recursos que tracten sobre la tipologia familiar.
  • Fer aportacions coherents relacionades amb el seu entorn proper sorgides de la reflexió.

Ens proposem visibilitzar les diferents tipologies familiars des del respecte cap a una normalització i d'aquesta manera, acceptar els rols que es desenvolupen dins de cada llar sense cap tipus de discriminació.

Ens situem en una realitat vigent i urgent com la de conviure en la diversitat. Volem fer conscient l'alumnat i visibilitzar la diversitat familiar existent per poder-lo acompanyar a percebre aquesta diversitat com una font de creixement personal i social, fent evident que cadascuna de les peculiaritats individuals o grupals enriqueix la societat i les experiències que s'hi desenvolupen. Aquesta proposta es pot relacionar amb l'ODS 10: Reducció de les desigualtats.

Els dos objectius principals de l'hort i galliner són:

L’espai d’hort i galliner l’encabim com un microambient més de l’aula. És un espai on fer-se moltes preguntes. Aconseguim treballar els dos objectius a través de l’experimentació a l’hort, tenint cura de les gallines i observant fenòmens. Anem documentant l’experiència de manera que si fem alguna descoberta es pugui estirar i dedicar més temps des de l’aula. Els infants van una vegada cada quinze dies. Utilitzem un desdoblament per a que l’experiència pugui ser més rica.

Evidentment a part trobem tots els continguts lingüístics (confecció d'una nota, escriptura) i els continguts matemàtics: nombre d'alumnes, quants per classe, fer agrupaments, estadística de bicicletes que s'aparquen a l'escola...

Connexió amb els ODS:

ODS 11 ' Ciutats i comunitats sostenibles ' Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Aprenentatge cognitiu:

2. L'alumne és capaç d'avaluar i comparar la sostenibilitat dels sistemes del seu assentament i d'altres pel que fa a la satisfacció de les seves necessitats, particularment en els àmbits de l'alimentació, l'energia, el transport, l'aigua, la seguretat, el tractament de l'aigua, la inclusió i l'accessibilitat, l'educació, la integració dels espais verds i la reducció del risc de catàstrofes.

Aprenentatge socioemocional:

5. L'alumne és capaç de sentir-se responsable dels impactes mediambientals i socials del seu estil de vida individual.

Aprenentatge comportamental:

1. L'alumne és capaç de planificar, executar i avaluar projectes de sostenibilitat basats en la comunitat.

2. L'alumne és capaç de participar i influir en els processos de presa de decisions sobre la seva comunitat.

5. L'alumne és capaç de fomentar propostes per reduir les emissions de carboni a escala local.

Capacitats:

4,5,6,7,9

Pujar

 Organitzen

Col·labora

Pujar